�������� �������� ������� �������
������ �������� ������������ ����������

������ ���������� ������� �� �������� ���� � ������ � ����������� �����. � ������� �������� ��� ����� ��������� �������� ��������� ����� �� ����������� ���� �������� �� �������. � ������ ��������� ���, ������ �����������, �� ���������� ������, �� ������ ���� ���������.

� 1920 � 1930 ����� �� �������� ����� ������� ��������, ������� ����� � ������� � ��������� ����������� ��������� �������� �� ������ (���� �������� ����). ������� �������� ��� �������� � ��������� ������� � ����������� �����������.

� 1930�1940 ����� ������ ��������� � ������ ����� (� ��������� ������, � ���� ��������� � ����� ������), � ����� �� �������� ����� � �����������. �����-���� �������� � �������� � ��� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���, ���� �� ������� ������������ ���������, ��� ���������, ������� �� �������, ���� �������� � 1950 ���� � 30 ���������� � ������� �� ������.

���� ��������, ��� ������ � ����� ����� ������� ���� ���������� ������ �����. �������� ������� � ���������� ������������� �����, ���������� ����������� �������, ���������� ������ ��� ���� �������. �������������� ������ �� ���������������� ����� ���� �� ��������� �����.

������ � ������� ����� ������.

������ �� ������������ �����? ����� Dhevanafushi � ��������� ������������� ���������� ��� ���������.
© 2004-2012 ��� ����� ��������.
� ������ ����������� ���������� ������ ��
www.duhzemli.ru �����������!

Rambler's Top100